Naša cena je pevná a konečná

 1. Klient si môže objednať realizaciu
 • - typizovaného domu 
 • - individualneho domu

Fáza I

Prvé stretnutie sa absolvuje na pozemku.

Na mieste vysvetlíme klientovi všetky dôležitéinformácie o pozemku :

 1. - Regulatívy v danom území a ich dopad na realizáciu domu – napr. odstupové  vzdialenosti, podlažnosť domu,...
 2. - napojenia na inžinierske siete /kapacity, vlastníctvo,.../
 3. - Sklon pozemku a jeho vplyv na realizáciu domu
 4. - širšie vzťahy / doprava, MHD, občianska vybavenosť /
 5. - Orientácia podľa svetových strán a jej praktický dopad z hľadiska svetlotechniky

Fáza II

Stretnutia absolvujeme v našej kancelarii.

Klient laicky prednesie svoje predstavy o dome:

 1. - Požadovaná veľkosť domu / úžitková plocha /
 2. - Počet izieb
 3. - Počet podlaží
 4. - Vybavenie domu
 5. - Typ strechy
 6. - Finančné možnosti

Komunikujeme o vhodnom materiálovo-technickom riešení domu.

Klient si môže priniesť ako inšpiráciu katalógový projekt, ktorý ho zaujal, alebo rukou nakresliť svoje predstavy.

Prípadne len jednoducho svojimi slovami popíše aký by chcel dom.

Podľa užívateľských požiadaviek klienta na rodinný dom sa snažíme laicky vysvetliť výhody a nevýhody jednotlivých riešení:

 1. - tehla , zateplenie, okná , schodisko, strecha,...
 2. - kúrenie / vysvetlíme si podlahové vykurovanie, vykurovanie radiátormi, výhody , nevýhody plynového kotla, tepelného čerpadla, elektrického vykurovania /
 3. - chladenie , elektroinštalácia,...
 4. - pre návrh riešenia sa rozprávame o každej miestnosti zvlášť / aké by mali mať minimálne výmery, odkladacie priestory , veľkosti okien.../
 5. - počet kúpeľní , technická miestnosť , riešenie schodiska, ...

Takto sa dopracujeme k PREDSTAVE O DOME.

Vieme aký by mal byť veľký, z akých materiálov a ako vybavený,...

Na základe uvedených informácii spracujeme klientovi:
 

 1. - KALKULÁCIU RODINNÉHO DOMU.
 2. - KALKULÁCIU pre vypracovanie PROJEKTOVEJ DOKUMENÁCIE a vybavenie STAVEBNÉHO POVOLENIA /inžiniering/.

Pri kalkulácii rátame s osadením na konkrétnom pozemku. Zohľadňujeme jeho sklon, orientáciu, inžinierske siete,... a VOPRED garantujeme pevnú cenu!

Ak klient akceptuje ponuku - ZAČÍNAME PROJEKTOVAŤ.

Fáza III

Dohodneme si stretnutie s klientom a architektom a získané predstavy o dome sa pretvárajú do PROJEKTU DOMU.

V procese projektovania STRÁŽIME EKONOMIKU, aby dom bol vyprojektovaný vo vopred GARANTOVANEJ cene

Prirodzene, v procese tvorby projektu, môže prichádzať klient s požiadavkami nad rámec vopred definovaných parametrov. Napríklad krb, vonkajšie žalúzie, zmena veľkosti okien, úprava dispozície...
 

Všetky tieto predstavy sú online vyjadrené s ohľadom na cenový dopad diela.
 

Jedine ak klient akceptuje cenový dopad je možné požiadavku zapracovať do projektu.

Výsledkom je PROJEKT presne toho domu, aký si klient vysníval a s vopred garantovanou PEVNOU cenou.

Fáza IV

ALOX vybaví STAVEBNÉ POVOLENIE, tzv. inžiniering

Fáza V

V momente právoplatného stavebného povolenia nastáva samotná REALIZÁCIA DOMU.

Počas celej realizácie komunikujeme s klientom o aktuálnom dianí a vždy keď prichádzame do fázy, ktorá je užívateľsky dôležitá, stretávame sa spolu na stavbe.
 

Takto si s klientom prechádzame celý jeho dom a utvrdzujeme sa, že nenastala žiadna zmena z jeho strany.
 

Každá požadovaná zmena je komunikovaná najskôr z pohľadu realizovateľnosti , z pohľadu stavebného povolenia a najmä z pohľadu cenovej zmeny.
 

Po predložení kalkulácie, vyvolanej požadovanou zmenou, a po odsúhlasení klientom pristúpime k úprave.

Snažíme sa o to, aby klient svoj dom skutočne poznal.

Aby rozumel, prečo sa stavba realizuje práve v tom konkrétnom prevedení a aby pri každej požiadavke na úpravu domu vopred vedel dosah na celkovú cenu.

 

Po dokončení fázy HOLODOM a po dôslednom vyschnutí všetkých mokrých procesov nastáva fáza dokončenia tzv. ŠTANDARD DOMU alebo DOKONČENIE NA KĽÚČ.

 

Fáza VI

Pripravia sa všetky podklady pre kolaudáciu a po skolaudovaní už nič nebráni SPOKOJNÉMU BÝVANIU.

Nasu ponuku možete najst na Top reality

Kontakt

ALOX, s.r.o.

Panónska cesta 17

851 04 Bratislava

IČO: 44 509 120

IČ DPH: SK 2022743789

 

Bankové spojenie: 

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK61 1111 0000 0012 0760 1000 

Kancelária:

Info@alox.sk

 

Technický riaditeľ:

Ing. Peter Chovanec

chovanec@alox.sk

+421 918 312 703

Obchod / Manažment stavieb:

Ing. arch. Klaudia Matiaško

matiasko@alox.sk

+421 948 796 128

Stavebno - obchodná spoločnost zameraná na

Výstavbu rodinných domov s komplexným servisom : 

 1. - výber vhodného pozemku
 2. - projekt rodinného domu
 3. - vybavenie jednotlivých povolení (inžiniering)
 4. - realizácia stavby na kľúč

 

Projektový manažment:

 1. - príprava územia
 2. - optimalizácia projektového riešenia
 3. - manažment stavby
 4. - komplexná investičná správa komerčných projektov